Jezuita o. Robert Więcek w kilku wykładach zarejestrowanych podczas sesji O codziennym rachunku z miłości obala stereotypy dotyczące rachunku sumienia, otwiera oczy, uczy całkowicie innego spojrzenia na ten temat. Punkt po punkcie przedstawia to narzędzie i sposoby korzystania z niego, by przynosiło ono owoc obfity.

o_Robert

o. Robert Więcek SJ
do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1991 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1998 roku. Z dyspozycji o. Prowincjała od 2012 roku rozpoczął posługę w Gliwicach jako dyrektor Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos“ oraz duszpasterz akademicki. Od 2014 roku jest proboszczem w parafii pw. M. B. Kochawińskiej w Gliwicach. Poeta.

Notka od Wydawcy:

Niniejszych nagrań dokonano w celach archiwizacyjnych – bez przeznaczenia wydawniczego, stąd też ich jakość nie jest może perfekcyjna, za co przepraszamy. Niemniej jednak wartość merytoryczna tych materiałów wydała się nam na tyle cenna, że wraz z Prelegentem o. Robertem postanowiliśmy – nie zważając na niedogodności techniczne – ukazać te treści szerszemu odbiorcy.

spis konferencji:

1.    rachunek sumienia 38:52
2.    dziękczynienie 36:58
3.    wołanie o Ducha Świętego 34:10
4.    godzina po godzinie 37:24
5.    przebaczenie – poprawa 29:26
6.    dlaczego codziennie 33:41

Nagrania dokonane w Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS w listopadzie 2012
Łączny czas nagrania: 3:29:11, format nagrania: MP3